Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Predator Forte repelent 150 ml

  Výrobce: Alpa, a.s.
  Popis : Univerzální repelent pro použití ve všech zeměpisných pásmech proti všem druhům komárů a klíšťat včetně tropických. Díky vyššímu obsahu účinné látky je vhodný k delšímu pobytu v přírodě, případně při zvýšené fyzické aktivitě.
  169 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  • účinná látka: DEET 24,9 %, tj. 249 g/kg
  • proti všem druhům komárů a klíšťat včetně tropických
  • se zvýšeným obsahem účinné látky pro lepší účinnost
  • doba účinnosti min. 4–6 hod
  • pro děti od 2 let
  • dermatologicky testováno
  • k aplikaci na pokožku i oděv

  Návod na použití:

  Před použitím důkladně protřepejte. Aplikujte ve svislé poloze ze vzdálenosti 20-30 cm na pokožku a oděv. Při použití na tvář a krk nastříkejte přípravek do  dlaní a poté ho rozetřete.

  Další bezpečnostní opatření:

  Při přímé aplikaci na pokožku u dětí do 12 let je možné přípravek aplikovat maximálně 1× denně. U dětí starších 12 let a dospělých je možné přípravek aplikovat maximálně 2× denně. U dětí neaplikujte přípravek přímo na ruce.

  Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Při podráždění kůže přerušte používání. Přípravek není určen pro průmyslové použití a profesionální uživatele. Zamezte přímému kontaktu se syntetickými materiály, lakovanými povrchy a plasty. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Po návratu si umyjte ošetřená místa mýdlem a vodou. Produkt je dostatečně účinný na komáry a klíšťata minimálně po dobu 4 hodin.

  Kontakt pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2.

  Upozornění

  Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si přečtěte údaje na obalu a  připojené informace o výrobku. PREDATOR forte je účinný repelent proti komárům a  klíšťatům. Nepoužívejte u dětí do 2 let.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  H222+H229Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P410+P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.