Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Twister WC gel Fresh Pine 500 ml

  Popis : Myslíme i na čistotu Vašich domácností, a to včetně toalet. WC gel s antibakteriální přísadou a intenzivní lesní vůní dokonale dezinfikuje, čistí a voní. Součástí balení je košíček pro zavěšení do WC mísy, ten z půllitrové zásoby naplníte přibližně čtyřikrát.
  59 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv.
  P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
  P501 Odstraňte obsah/obal do nebezpečného dopadu. Úplně vyprázdněné nádoby odložte do tříděného odpadu.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  BIO Bione cosmetics Natural Výživný mandlový krém 51 ml

  Popis : Je určen pro všechny typy suché, citlivé a smíšené pleti.
  99 Kč