Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Bros granule proti myším a potkanům 140 g

  Výrobce: TATRACHEMA
  Popis : Inovativní balení granulí do jednotlivých sáčků brání tomu, aby došlo k ovlivnění jedu okolními pachy. Díky tomu je tato návnada pro hlodavce atraktivnější. Navíc sáček brání náhodnému rozsypání produktu a brání přístupu dětí a domácích zvířat k návnadě. Granule pro kontrolu výskytu myší a potkanů ve vnitřních prostorách. Obsahuje vábící látku a funguje již po prvním použití.
  49 Kč
  i h

  Návod k použití:
  Umístěte na místa výskytu hlodavců: do blízkosti jejich děr, míst kde žerou a cest.

  Datum spotřeby:

  Datum výroby je uvedeno na obalu a spotřeba zboží je 24 měsíců.

  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P310PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)