Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Cif koupelna čistič Power+Shine 500 ml

  Výrobce: Henkel
  Popis : Cif Power + Shine Koupelna čisticí sprej je dokonalý pomocník při úklidu vaši koupelny. Ať už potřebujete vyčistit umývadlo, vanu, sprchový kout nebo dlaždice, Cif Power + Shine koupelna díky průlomovému složení CleanBoost zaručí dokonalý výsledek při každém použití.
  79 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Vlastnosti Cif koupelna:

  • Čistící sprej na koupelny
  • Složení s technologií odpuzující kapky vody a špínu
  • Koupelnu oživí a osvěží
  • 100% přírodně odvozenou složkou odstraňující vodní kámen
  • 100% biologicky rozložitelná vůně
  • Bez nepříjemného zápachu
  • Láhev vyrobená z 50% z recyklovaných plastů a plně recyklovatelná

  Použití Cif čistící prostředek na koupelny ve spreji:

  1. Nastříkejte na čištěný povrch.
  2. Nechte pár vteřin působit.
  3. Setřete suchým hadříkem.

  Nepoužívejte na lakované povrchy, přírodní linoleum nebo porézní materiály, jako je např. mramor. Po použití na plastovém povrchu okamžitě opláchněte, abyste zabránili jeho poškození. Po použití si vždy důkladně opláchněte ruce. Před použitím na citlivém povrchu a materiálech, na  novém nebo neobvyklém povrchu, lakovaném nebo hliníkovém povrchu: vyzkoušejte přípravek nejprve na malé nenápadné ploše.

  Složení Cif koupelna:

  Méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfum, sodium benzoate.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Můţe vyvolat alergickou reakci.

  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H312Zdraví škodlivý při styku s kůží.
  H314Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
  H315Dráždí kůži.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H332Zdraví škodlivý při vdechování.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  H400Vysoce toxický pro vodní organismy.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P332+P313Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Tento papírové kapesníky box 3-vrstvé 58 ks

  Tento je značka vysoké kvality pro všechny, kteří chtějí to nejlepší pro sebe a pro své blízké.
  26 Kč

  Pur Secrets of the World Fig & Pomegranate 750 ml

  Popis : Pur strong degreasing power balsam aloe vera 450 ml prostředek na ruční mytí nádobí. Rychle a účinně odstraňuje mastnotu, zaschlé zbytky jídla a zanechává nádobí čisté a zářivé. Odstraňuje nepříjemný zápach a má extra bohatou pěnu. Díky neutrálnímu pH a výtažků z aloe je šetrný k rukám. Vhodný pro alergiky.
  49 Kč

  Tento BALSAM PURE toaletní papír 3 vrstvy 16 rolí

  Popis : Toaletní papír Tento Balsam Pure je vyroben z jemného papíru s přídavkem balzámu bez jakékoli parfemace.
  139 Kč