Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Cillit Bang na mastnotu sprej 750 ml

  Popis : Cillit Bang pro odstranění mastnoty a pro větší lesk působí již za několik vteřin. Prostředek účinně odstraňuje skvrny od jídla, mastnotu a zapečené jídlo. Bang! A špína zmizí.
  Stará cena: 109 Kč
  99 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Návod k použití:

  • Otočte trysku do polohy ON.
  • Vždy nejdříve vyzkoušejte působení na skryté části dříve než nanesete na  příslušný povrch.
  • Před použitím nechte případně horké povrchy vychladnout.
  • Láhev držte ve svislé/mírně nahnuté poloze ve vzdálenosti cca 20 cm od  povrchu a nastříkejte přípravek přímo na místo, které chcete očistit. Přípravek nechte působit a rozetřete houbičkou nebo hadříkem.
  • Důkladně opláchněte vodou.
  • U nádobí, hrnců, pánví a ostatních neporézních povrchů, které přichází do  přímého kontaktu s potravou, nenechte přípravek působit déle než 30 minut. Poté důkladně omyjte vodou.

  Složení:
  < 5 %: aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Obsahuje Linalool.

  Upozornění:
  Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o  přípravku.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  Kyselina amidosírová; šťavelová kyselina, alkoholy C 9-11, ethoxylované.

  H290Může být korozivní pro kovy.
  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H312Zdraví škodlivý při styku s kůží.
  H315Dráždí kůži.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P301+P330+P331+P315PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
  P302+P350PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
  P305+P351+P338+P310PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  0.0 0
  Napište vlastní recenzi Zavřít
  • Napsat recenzi můžete po zakoupení produktu.
  • Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze
  *
  *
  • Špatný
  • Vynikající
  *
  *
  *
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Persil Sensitive gel 2 l 40 dávek

  Popis : Persil Sensitive Gel efektivně odstraňuje skvrny a zároveň je šetrný k pokožce. S přírodními mýdly a lehkou vůní mandlového mléka je vhodný i pro alergiky. Testováno ECARF a ověřeno dermatology. Nyní s koncentrovanějším složením, které je šetrnější k životnímu prostředí.
  299 Kč 199 Kč