Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Cillit Bang Power Cleaner odstraňovač černé plísně 750 ml

  Popis : Cillit Bang odstraňovač černí plísně čisticí a dezinfekční přípravek ve spreji, který rychle zničí všechnu plíseň a to předěvším díky svému účinnému Turbo Power složení. Není třeba silné drhnutí. Ideální pro použití ve vlhkých prostorech a místech s častým výskytem plísně.
  89 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Vlastnosti odstraňovače plísně CILLIT BANG

  • Odstraňovač černé plísně
  • Vhodný na umyvadla a dřezy, spárovací hmoty, vany, nerezové baterie, dlažbu i sklo
  • Výkonná formule s bělidlem
  • Ošetřená místa zároveň dezinfikuje
  • Viditelné výsledky během několika sekund
  • Objem 750 ml

  Nepoužívejte přípravek na následujících površích:

  oděvy, textilní materiály, koberce, dřevo, guma, vinyl, lakované povrchy a  tapety, mramor, žula, hliník. mosaz nebo měď. V případě kontaktu s těmito kovy okamžitě opláchněte vodou. Delší kontakt s kovem, starým porcelánem a  laminovaným plastem může způsobit změnu barvy. Před použitím vždy vyzkoušejte na  nenápadném místě pro ověření snášenlivosti s povrchem.

  Návod k použití odstraňovače plísně CILLIT BANG:

  1. Před použitím vždy otestujte snášenlivost povrchu na skrytém místě. Dodržujte bezpečnostní pravidla výrobce uvedená na obalu.
  2. Otočte hubičku uzávěru do pozice "on"
  3. Držte sprej ve svislé poloze, cca 20 cm od čištěného povrchu
  4. Nastříkejte na povrch a nechte krátce působit (max. 5 min)
  5. Opláchněte vodou
  6. Setřete vlhkým hadříkem nebo houbičkou
  7. Používejte ochranné rukavice.

  Složení odstraňovače plísně CILLIT BANG:

  Dezinfekční látka, chlornan sodný 2,6 g/100 g. Méně než 5% bělicí činidla na  bázi chloru, neiontové povrchově aktivní látky, parfém.

  Upozornění BIOCID:

  Používejte biocidní přípravky bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Obsah nebezpečných látek

  Chlornan sodný, hydroxid sodný

  EUH206Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
  H290Může být korozivní pro kovy.
  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P332+P313Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  BactoSTOP Dezinfekční vlhčené ubrousky 60 ks

  Popis : Univerzální dezinfekční vlhčené ubrousky pro hygienickou čistotu pokožky i celé domácnosti. Ničí 99,9% bakterií, plísní a virů. Svěží vůně limetky a máty.
  39 Kč

  Fixinela čistící pasta na nerez a plast 200 g

  Popis : Čistící pasta na nerez a plasty. Čistí a leští nerezové nádobí a dřez, baterie, keramické a mramorové desky, disky kol. Čistí plastové rámy oken, plastové vany, plastový záhradní nábytek. Vysokoúčinná čistící pasta je vyrobena na bázi povrchově látek a abrazivní složky. Slouží k čištění nerezového nádobí, důkladně vyčistí plastové rámy oken, plastové vany a plast obecně. Zanechává příjemnou svěží vůni.
  39 Kč