Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Lovela Baby tekutý prací přípravek na bílé prádlo 1,45 l 16 PD

  Popis : Produkty na praní značky Lovela byly speciálně vyvinuty pro děti, a to od prvního dne jejich života. Oceňují je však i lidé, kteří díky své citlivé pokožce bojují s alergií nebo kteří problémům spojeným s alergií chtějí předcházet. Hypoalergenní složení pracích prostředků Lovela zaručuje, že k podráždění citlivé pokožky nedochází. Tuto vlastnost ocení nejen vysoce senzitivní jedinci, ale především maminky, které pro svá miminka chtějí jen to nejlepší.
  129 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Vlastnosti Lovela gel na praní:

  • Pro bílé prádlo.
  • Speciálně vyvinuté hypoalergenní složení pro extra citlivou a dětskou pokožku a pro osoby, které trpí alergiemi a podrážděním, způsobené agresivními pracími prostředky.
  • Zaměřeno pro děti již od 1. dne života.
  • Testováno polským Institutem pro matku a dítě, který vydal kladný posudek.
  • Dermatologicky testováno.
  • Účinně odstraňuje nečistoty při všech teplotách – 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.
  • Neobsahuje optické zjasňovače, enzymy, umělá barviva.
  • Dobře se vyplachuje při pracím procesu ždímání.
  • Příjemná neutrální vůně.

  Použití Lovela prací gel na bílé prádlo:

  • Tkaniny roztřiďte podle zbarvení a úrovně znečištění.
  • Před praním opláchněte pleny studenou vodou.
  • Silně znečištěné pleny a oděvy namočte před praním na 30 minut do prášku rozpuštěného ve vodě.
  • Při ručním praní nejdříve prášek opatrně rozpusťte ve vodě.
  • Při praní plen a dětského prádla zopakujte program oplachování.
  • Řiďte se pokyny výrobce oděvů.

  Složení Lovela gel na praní:

  5% nebo více, avšak méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky. Méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdla, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfém.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P301+P312PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Lovela Baby tekutý prací přípravek na barevné prádlo 1,45 l 16 PD

  Popis : Produkty na praní značky Lovela byly speciálně vyvinuty pro děti, a to od prvního dne jejich života. Oceňují je však i lidé, kteří díky své citlivé pokožce bojují s alergií nebo kteří problémům spojeným s alergií chtějí předcházet. Hypoalergenní složení pracích prostředků Lovela zaručuje, že k podráždění citlivé pokožky nedochází. Tuto vlastnost ocení nejen vysoce senzitivní jedinci, ale především maminky, které pro svá miminka chtějí jen to nejlepší.
  129 Kč