Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Miléne osvěžovač vzduchu vůně lesa 300 ml

  Popis : Osvěžovač vzduchu v suchém rozprašovači s vůní lesa. Neutralizuje pachy, příjemně provoní prostor a obsahuje esenciální oleje.
  29 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Použití Miléne osvěžovač vzduchu:

  Osvěžovač vzduchu před použitím protřepejte. Uchopte nádobu svisle a  rozprašujte směrem do středu místnosti. Nestříkejte přímo na potraviny a  textil.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  H222+H229Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P410+P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.