Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Mr. Proper kuchyňký čistič Mandarine Spray 800 ml

  Popis :Sprej Mr. Proper Wipe Done s vůní mandarinky je ideální partner pro čištění povrchů v kuchyni. Zanechává svěží citrusovou vůni mandarinek a s lehkostí odstraňuje mastnotu a špínu. Povrchy tak po ošetření zůstavají voňavé a lesklé a díky rostlinné složce je šetrný i tam, kde dochází ke kontaktu s jídlem.
  89 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
   • Pro úklid v kuchyni.
   • Nezanechává škodlivé zbytky.
   • Odstraní až 100 % nečistot a mastnoty.
   • S vůní mandarinky.

   Použití:
   Jednoduché použití, neneste, setřete a je  hotovo. Povrchy, které jsou v přímém kontaktu s potrevinami, opláchněte pitnou vodou.

   Složení:
   5% Neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, hexyl cinnamal, linalool.

   Bezpečnostní upozornění
   GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

   Signální slovo: Varování

   Obsah nebezpečných látek

   Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci

   EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
   H319Způsobuje vážné podráždění očí.
   P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
   P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
   P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
   P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.