Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  OFF! Protect repelent proti komárům a klíšťatům 100 ml

  Popis :Repelentní přípravek v mechanickém rozprašovači zajišťuje efektivní ochranu kůže proti komárům a klíšťatům až 4 hodiny.
  99 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  GHS02 - hořlavé látkyGHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látkyGHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  Obsah nebezpečných látek

  15 g N,N-diethyl-3-methylbenzamidu ve 100 g přípravku

  H222Extrémně hořlavý aerosol.
  H229Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P260Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P410+P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.  Zákazníci zde také zakoupili...

  Odol Herbal zubní pasta 75 ml

  Popis : Zubní pasta Odol Herbal obsahuje výtažky ze 6 bylin a to 2 druhy máty, majoránky, rozmarýnu, tymiánu a petržele. Pravidelné čištění zubů pastou Odol Herbal pomáhá udržet zdravé dásně.
  29 Kč

  Alex 2v1 čistič s leskem na lino a dlažbu 750 ml

  Popis : Je účinný čistič a leštěnka v jediném přípravku. Účinně čistí všechny typy studených ploch (vinyl, lino, dlažba, mramor apod.) a zároveň jim dodává lesk, který se snadno a pohodlně při každém použití obnovuje. Obsahuje protiskluzové složky, rychle schne a nezanechává stopy.
  99 Kč