Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Loxiran mravenčí bufet 2 dózy

  Popis : Určený k odstranění mravenců na terasách, balkónech a obytných prostorách. Dózy se umístí do blízkosti mravenišť nebo na mravenčí stezky. Účinnou látkou je nový přírodní insekticid spinosad.
  239 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

  Uchovávejte mimo dosah dětí.

  Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

  Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on 3(3:1).

  Může vyvolat alergickou reakci.

  Používejte pouze na místech, která jsou nepřístupná dětem a domácím zvířatům.

  Přípravek se nesmí používat a skladovat na místech, kde může dojít ke kontaktu či kontaminaci potravin, krmiv nebo kuchyňského náčiní.

  Aplikujte přípravky pouze v místech, kde nehrozí konzumace přípravkem kontaminovaných mravenců ptactvem.

  Vyhněte se zbytečnému kontaktu s přípravkem.

  • Při zasažení očí: Opatrně vyplachuje vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyndat snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • Při zasažení kůže: Ihned umyjte vodou a mýdlem.
  • Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou. Nevyvolávat zvracení, nepodávat nic pít ani jíst. V případě potřeby lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem.