Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Persil kapsle na praní Power Caps Deep Clean Universal 13 PD

  Výrobce: Procter - Gamble
  Popis : Tříkomorové univerzální prací kapsle na barevné i bílé prádlo Persil Power Caps s vysoce účinným pracím prostředkem, který čistí do hloubky, rozjasní barvy a provoní prádlo až na 30 dní.
  149 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
    • na barevné i bílé prádlo
    • čistí do hloubky a rozjasní barvy
    • provoní prádlo až na 30 dní v zavřené skříni
    • 92 % biologicky rozložitelných složek
    • efektivní i při praní při nízkých teplotách
    • šetrné k oblečení i k planetě

    Použití pracích kapslí Persil:

    Dodržujte pokyny o péči o oděvy na oblečení. Tmavé oblečení perte zvlášť. Pro všechny typy praček

    Dávkování viz obal.

    Složení pracích kapslí Persil:

    15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky
    5-15 % mýdlo
    <5 % fosfonáty
    Optické zjasňovače
    Enzymy
    Parfém (geraniol, linalool)

    Bezpečnostní upozornění
    GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

    Signální slovo: Varování

    Obsah nebezpečných látek

    Obsahuje Protease Type Vinzon. Může vyvolat alergickou reakci.

    EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
    H315Dráždí kůži.
    H319Způsobuje vážné podráždění očí.
    H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
    P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
    P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
    P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
    P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
    P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
    P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
    P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
    P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
   dle instrukcí na výrobku.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Corega fixační krém Extra silný XL 70 g

  Popis : Když nemusíte mít obavy o pevné držení zubní náhrady, máte mnohem více času zabývat se jinými věcmi. Pokud hledáte extra silné 3D držení ve všech 3 směrech s přirozenějším pocitem, už nehledejte dál. COREGA silný fixační krém Vám nabízí 3D držení a neobsahuje zinek.
  129 Kč