Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Persil prací kapsle Power-Caps Deep Clean Color 13 PD

  Výrobce: Procter - Gamble
  Popis : Kapsle na praní pro perfektní výsledek se složením z 92 % biologicky rozložitelných látek (Týká se organických složek, podle OECD 301/302). Kapsle na praní Persil Power Caps s technologií Deep Clean obsahují jedinečnou kombinaci aktivních složek, které působí proti odolným skvrnám.
  139 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
     • Prací prostředek proniká hluboko do vláken a odstraňuje i ty nejmenší molekuly špíny pro dokonalý výsledek a zářivě čisté oblečení. Dopřejte si dokonalou čistotu a dlouhotrvající svěžest Persil. Persil Power Caps jsou účinné i při praní na nízké teploty, už od 20 °C. Pro čistější svět jsou prací kapsle dodávány ve 100% recyklovatelném obalu***.

      Chrání nejen oblečení, ale i  planetu. Složení pracího gelu v kapslích obsahuje 92 %** biologicky rozložitelných složek. Navíc je efektivní i při praní již od 20°C, a napomáhá nám tak šetřit energii.

      Persil už více než 100 let vyrábí vysoce kvalitní prací prostředky, díky kterým barvy neblednou a bílé oblečení září. Naše oddanost řemeslu z nás udělala značku, kterou si lidé spojují s kvalitními výrobky a spolehlivými výsledky. Chceme i nadále vítězit nad odolnými skvrnami - a zároveň se chovat šetrně k naší planetě. Persil už více než 100 let vyrábí vysoce kvalitní prací prostředky, díky kterým barvy neblednou a bílé oblečení září. Naše oddanost řemeslu z nás udělala značku, kterou si lidé spojují s  kvalitními výrobky a spolehlivými výsledky. Chceme i nadále vítězit nad odolnými skvrnami - a zároveň se chovat šetrně k naší planetě.

      Výhody produktu:

      • Perfektní čistota i při nízkých teplotách (20 - 95°C)
      • Účinné odstranění skvrn
      • Dlouhotrvající svěžest
      • 92 % biologicky rozložitelných složek**
      • 100% recyklovatelný obal***

      * V zavřené skříni
      ** Týká se organických složek, podle OECD 301/302
      *** Po odejmutí papírového obalu

      Složení:

      15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, 5-15 % mýdlo, <5 % fosfonáty, Enzymy, Parfém (geraniol, linalool).

      Bezpečnostní upozornění
      GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

      Signální slovo: Varování

      Obsah nebezpečných látek

      Obsahuje Protease Type Vinzon. Může vyvolat alergickou reakci.

      EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
      H315Dráždí kůži.
      H319Způsobuje vážné podráždění očí.
      H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
      P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
      P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
      P301+P330+P331PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
      P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
      P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
      P310Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
      P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
      P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Tento papírové kapesníky box 3-vrstvé 58 ks

  Tento je značka vysoké kvality pro všechny, kteří chtějí to nejlepší pro sebe a pro své blízké.
  26 Kč

  Velvet Classic 2vrstvé papírové kapesníky 150 ks

  Popis : Hygienické kapesníčky Velvet jsou výjimečně měkké a jemné výrobky. Hygienické kapesníčky lze používat v domácnosti i mimo ni. Protože jsou nejen měkké, ale i savé a odolné, dávájí pocit komfortu a bezpečí i v neočekávaných situacích. Stojí za to mít je vždy po ruce.
  29 Kč