Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Perwoll prací gel Renew Repair 68 PD 3740 ml

  Výrobce: Henkel
  Popis : Perwoll Renew Repair! Objevte Perwoll Renew Repair - prací prostředek obnovující vlákna je ideálním řešením pro vaše obnošené oblečení. Tento tekutý prací prostředek poskytuje nejen šetrné praní, ale také dokonalou péči o vlákna a pomáhá zachovat tvar vašemu bílému i barevnému oblečení. Vylepšené složení vylepšuje elasticitu a sílu oblečení, redukuje tvorbu žmolků a pomáhá tak vašemu oblečení, aby vypadalo jako nové! Prací gel na jemné prádlo je účinný jak ve studené, tak teplé vodě a je vhodný i pro ruční mytí.
  229 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  • Příjemná hebkost - Tekutý prací prostředek Perwoll Renew byl vyvinut tak, aby zajistil elasticitu a sílu vašeho oblečení a zabránil tvorbě žmolků
  • Obnova vláken - Prací gel pro barevné i bílé oblečení je ideální volbou pro péči například o bavlnu a jiné materiály denní potřeby a udržuje vaše oblečení jako nové
  • Šetrné praní - Prací prostředek Perwoll Renew šetrně pere vaše oblečení při jakékoli teplotě a jeho složení obsahuje více než 90 % přírodně získaných ingrediencí*
  • Snadné použití - Nalijte dávku tekutého pracího prostředku do víčka lahve, přidejte do bubnu pračky či dávkovače a zapněte vybraný prací cyklus
  • Objevte Perwoll Renew Repair - prací prostředek obnovující vlákna je  ideálním řešením pro vaše obnošené oblečení
  • Obnovuje vlákna a redukuje tvorbu žmolků, takže si můžete užívat vaše syntetické oblečení po delší dobu

  Dávkování a použití pracího gelu Perwoll:

  Vhodný pro všechny teploty od 20 do 60 °C. Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení. Pokud perete jemné prádlo v  automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny. Před použitím protřepejte.

  Praní v pračce (měkká až středně tvrdá voda):

  • 60 ml lehce znečištěné oblečení
  • 90 ml běžně znečištěné oblečení
  • 120 ml silně znečištěné oblečení

  Ruční praní:

  • 60 ml na 10 litrů

  Složení Perwoll Renew Color:

  5-15 % aniontové povrchově aktivní látky
  <5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo
  Enzymy
  Parfémy (benzyl salicylate, coumarin)
  Konzervační činidla: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky
  H302Zdraví škodlivý při požití.
  H315Dráždí kůži.
  H318Způsobuje vážné poškození očí.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
  H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
  P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
  P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.