Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Perwoll prací gel Renew Blossom 54 PD 2,970 l

  Výrobce: Henkel
  Popis : Prací gel Perwoll Renew & Blossom je speciálně navržený na jemné a barevné prádlo. Prací gel můžete použivat na různé typy barevného oblečení aniž by ztratilo své intenzivní barvy. Perwoll Renew & Blossom bude jemně pečovat o vlákna aby vaše prádlo vypadalo stále jako nové a svěží.
  199 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
   • Prací gel určený na barevné a jemné prádlo.
   • Pro všechny druhy prádla.
   • Efektivně udrží tvar oblečení a intenzitu barev.
   • S vlastnostmi aviváže - neelektrizující a snadné žehlení.
   • Jemně pečuje o vlákna prádla.
   • Dlouhotrvající elegantní květinová vůně.
   • Balení 2970 ml, 54 praní.

   Dávkování a použití pracího gelu Perwoll:

   Vhodný pro všechny teploty od 20 do 60 °C. Při výběru pracího programu dbejte doporučení uvedeného na visačce vašeho oblečení. Pokud perete jemné prádlo v  automatické pračce, neplňte ji nikdy více než z jedné poloviny. Před použitím protřepejte.

   Praní v pračce (měkká až středně tvrdá voda):

   • 60 ml lehce znečištěné oblečení
   • 90 ml běžně znečištěné oblečení
   • 120 ml silně znečištěné oblečení

   Ruční praní:

   • 60 ml na 10 litrů

   Složení Perwoll Renew & Blossom:

   5-15% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, Enzymy, Parfémy (citronellol, coumarin, limonene, linalool), Konzervační činidla: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

   Bezpečnostní upozornění
   GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky
   H302Zdraví škodlivý při požití.
   H315Dráždí kůži.
   H318Způsobuje vážné poškození očí.
   H319Způsobuje vážné podráždění očí.
   H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
   H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
   P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
   P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
   P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
   P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
   P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
   P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
   P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.