Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Perwoll prací gel Renew Repair 54 PD 2,970 l

  Výrobce: Henkel
  Popis : Vlákna jednotlivých materiálů jsou během praní i nošení velmi namáhána, takže časem dochází ke ztrátě tvaru oblečení a tvorbě žmolků. S novým pracím gelem Perwoll Care & Repair můžete pomalému ničení svého oblečení snadno zabránit. Obsahuje totiž speciální složku Repairzym, která pečuje o vlákna a brání jejich třepení. Zbavte se žmolků na oblečení už během praní a vraťte prádlu jeho původní vzhled. Perwoll Care & Repair můžete použít na bílé i barevné prádlo, tak neváhejte.
  229 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  • Složení pracího gelu Perwoll:

   5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, Enzymy, Parfémy (alpha-isomethyl ionone), Optické zjasňovače, Konzervační činidla: benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

   Bezpečnostní upozornění
   GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky
   H302Zdraví škodlivý při požití.
   H315Dráždí kůži.
   H318Způsobuje vážné poškození očí.
   H319Způsobuje vážné podráždění očí.
   H361dPodezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
   H412Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
   P101Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
   P102Uchovávejte mimo dosah dětí.
   P280Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
   P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
   P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktníčočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte vevyplachování.
   P337+P313Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
   P501Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  Tento papírové kapesníky box 3-vrstvé 58 ks

  Tento je značka vysoké kvality pro všechny, kteří chtějí to nejlepší pro sebe a pro své blízké.
  26 Kč

  Tako Extra odstraňovač vodního kamene 20 tablet

  Popis : TAKO Extra Odstraňovač vodního kamene 19 kusů tabletek, zabraňuje vzniku usazenin a mastnot v celém prostoru pračky, udržují plný výkon topných těles a čerpadel, prodlužují jejich životnost, odstraňují i staré usazeniny, nenarušují prádlo, měkčí vodu.
  25 Kč

  Bref Power Aktiv Lemon 3 x 50 g

  Popis : Díky svému jedinečnému Bref složení se 4 funkcemi, Bref Power aktiv zabraňuje usazování vodního kamene, vytváří účinnou čisticí pěnu, zabraňuje usazování nečistot a dodává vaší toaletě extra svěžest. Jednoduše umístěte produkt pod okraj záchodové mísy, nastavte jej na proud vody a ucítíte svěžest a čistotu vaší toalety s každým spláchnutím! Vydrží až 250 spláchnutí.
  79 Kč

  Tento Classic Natural Softness papírové kapesníky 10 x 10 ks

  Popis : Tento je značka vysoké kvality pro všechny, kteří chtějí to nejlepší pro sebe a pro své blízké.
  29 Kč