Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  REMAL univerzální penetrace 5 kg

  Popis : REMAL univerzální penetrační nátěr směs vodních disperzí makromolekulárních látek, speciálních aditiv a konzervačních látek. Je doporučená jako základní penetrační nátěr na savé podklady (omítky, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru latexovými nebo malířskými barvami.
  269 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně
  • univerzální penetrace
  • sjednocuje a zpevňuje podklad
  • zvyšuje přídržnost následných nátěrů
  • snižuje spotřebu vrchní barvy
  • vhodná na savé a porézní povrchy
  • penetrace na sádrokarton
  • penetrační nátěr na zdivo
  • penetrační nátěr před malováním
  • penetrace na dřevo
  • balení 5 kg

  Technické vlastnosti penetrace REMAL:

  • vydatnost v závislosti na savosti podkladu a ředění 5 až 20 m²/kg
  • ředění v závislosti na savosti podkladu 1 díl penetrace 3 dílky vody (1:3)
  • nanáší se štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu)
  • podklad omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a  jiné podklady savé podklady
  • prostředí interiér a exteriér
  • kategorie A/h
  • maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1. 1. 2010: 30
  • maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 7


  Příklad nátěrového postupu pro penetraci REMAL:

  Podklad pro penetraci musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Před použitím je potřeba výrobek řádně promíchat. Nanáší se štětkou nebo válečkem v  jedné nebo ve dvou vrstvách (dle savosti podkladu). Vrchní nátěr barvou je možné aplikovat po zaschnutí penetrační vrstvy (2 až 4 hod.). Optimální teplota pro natírání je 15 až 25 °C. Způsob aplikace penetračního nátěru štětka nebo váleček.

  Manipulace s penetrací:

  Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k  nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

  Skladovatelnost penetračního nátěru:

  Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.