Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  REMAL hloubková penetrace protiplísňová 5 kg

  Popis : Hloubková penetrace protiplísňová REMAL se používá pro hloubkové zpevnění podkladu, sjednocení jeho nasákavosti a zvýšení přilnavosti povrchu před nátěry vnitřních omítek nebo fasád, lepením obkladů a dlažeb, vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, lokálními opravami podkladních betonů apod.
  399 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Penetrace proti plísni a její vlastnosti:

  • protiplísňová penetrace na zdivo, sádrokarton, beton a  dřevo
  • penetrace proti plísni preventivně omezuje tvorbu plísní
  • zesiluje účinnost protiplísňových nátěrů, působí dlouhodobě
  • hloubková penetrace zpevní podklad
  • sjednotí nasákavost a zvýší přilnavost povrchu
  • fungicidní a biocidní přípravek, používejte bezpečně
  • efektivně probarvená
  • dobře přetíratelná
  • hloubkově zpevňuje podklad
  • omezuje tvorbu trhlin na stěnách
  • penetrace proti plísni
  • balení 1 kg

  Technické vlastnosti penetrace proti plísni:

  • vydatnost 5 - 10 m²/1 kg pro jeden nátěr
  • podklad omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a  jiné podklady
  • prostředí interiér, exteriér
  • aplikace penetrace štětkou nebo válečkem
  • žlutě zbarvená kapalina

  Ředění protiplísňové penetrace:

  • na vysoce savé podklady se penetraci proti plísni používá neředěná
  • na savé podklady se penetrace ředí až 1:0,5 (1díl penetrace : 0,5 dílu vody)
  • na nenasákavé a málo savé podklady ředěná až 1:1 (1díl penetrace : 1 díl vody)
  • vydatnost v závislosti na savosti podkladu a ředění je 5 až 10 m²/kg


  Příklad nátěrového postupu penetrace proti plísni:

  Podklad musí být suchý, zbavený prachu a nečistot. Místa napadená plísněmi ošetřete sanačním prostředkem REMAL Sanal na zdivo podle návodu. Před použitím je  potřeba výrobek řádně promíchat. Nanášejte štětkou nebo válečkem v jedné nebo ve  dvou vrstvách, podle savosti podkladu. Vrchní nátěr barvou aplikujte po zaschnutí penetrační vrstvy za 2 až 4 hodiny. Optimální teplota pro natírání je  15 až 25° C.

  Manipulace s penetrací proti plísni:

  Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k  nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 3-jód-2-propinyl-N-butylkarbamát, hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.

  Skladovatelnost protiplísňové penetrace:

  Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

  Likvidace obalů a odpadů protiplísňové penetrace:

  Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

  Obsah nebezpečných látek

  Obsahuje 3-jód-2-propinyl-N-butylkarbamát, hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triethanol. Může vyvolat alergickou reakci.

  EUH208Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
  Zákazníci zde také zakoupili...

  HET Klasik 15+3 kg

  ! JEN OSOBNÍ ODBĚR !
  589 Kč