Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  LOCTITE Super Bond Power Flex Gel 2 g

  Výrobce: Z-TRADE s.r.o.
  Popis : Praktické kapesní balení sekundového lepidla. První pomoc na cestách, turistice, v autě nebo při sportu. Malé balení do každé tašky.
  49 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Ideální na porcelán, kov, gumu, kůži, dřevo, plasty (kromě PE / PP) a  papír.

  Univerzální tekutá lepidla, ideální na neporézní povrchy. Odolná proti vodě a mytí v myčce.  Odolná proti otřesům. Odolná proti extrémním teplotám (od -50 °C do +120 °C).  Vytvrzují během několika sekund.  Vydrží vysoké zatížení.

  Po vytvrzení průhledná. Snadno se otevřou, sama prorazí bezpečnostní fólii, víčko proti ucpání. Bohatý výběr aplikátorů – proti rozlití, pro snadné uchopení, dlouhý hrot, kartáček. Použitelná na většinu povrchů. Bez rozpouštědel.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Varování

  Obsah nebezpečných látek

  Kyanoakrylát .

  EUH202Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
  H315Dráždí kůži.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.
  P261Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P302+P352PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
  P305+P351+P338PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

  Zákazníci zde také zakoupili...

  Elaskon konzervační prostředek pro výrobky z usní 170 g

  Popis : Důbrava Elaskon konzervuje každou useň, snižuje její oděrnost, udržuje její pružnost a vláčnost. Používá se na koženou pracovní a sportovní obuv, kožené míče, pracovní rukavice a další výrobky z usní, mimo usně světlé a velurové.
  69 Kč

  Tenyl lepidlo pro domácnost 75 g

  Popis : Univerzální disperzní lepidlo pro každý den se širokým uplatněním.
  49 Kč

  Spokar mazáček na boty

  Popis : Mazáček na obuv 3618/106, plastové těleso, štětina. Plastový kartáček na aplikaci krémů na obuv. Krém se snadno roztře a nanese na obuv. Velmi oblíbený doplněk pro vojenskou obuv.
  26 Kč