Výsledek hledání pro výraz
Všechny kategorie
  Menu Zavřít
  ;

  Vanish Pet Expert čisticí pěna 600 ml

  Popis : Čistí nepořádek po domácích mazlíčcích hned napoprvé. Odstraňuje 3x více zvířecích chlupů. Pomáhá zabraňovat značkování domácích mazlíčků. Odstraňuje zápach. Extra svěžest. Odstraňuje skvrny od bláta a 5x více nečistot. Extra hebkost.
  119 Kč
  i h
  dodací lhůta : Skladem na prodejně

  Použití Vanish Pet Expert čisticí pěna:

  • Dobře protřepejte a nastříkejte.
  • Vetřete pěnu pomocí stálobarevného čistého koštěte / kartáče nebo vlhkého mopu/houby.
  • Nechte působit po dobu 2 hodin. Nebo dokud neuschne. Potom vysajte vysavačem.

  Doporučení k použití:

  • Zkontrolujte stálost barev tím, že přípravek vyzkoušíte na méně viditelném místě.
  • Nejlepších výsledků dosáhnete pravidelným používáním.
  • U silného znečištění může být nutné použít druhou aplikaci.

  Nepoužívejte na „sametové“ materiály, brokát nebo na materiály, které nejsou vhodné pro mokré čištění.

  Složení Vanish Pet Expert:

  Méně než 5 % alifatické uhlovodíky, aniontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, fosforečnany, parfém, limonene.

  Upozornění:

  Při aplikaci i vysávání udržujte děti a domácí zvířata z dosahu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách, i během vysávání. Po použití řádně vyvětrejte. Úmyslné zneužití záměrným koncentrováním a inhalací obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.

  Bezpečnostní upozornění
  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky

  Signální slovo: Nebezpečí

  H222+H229Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H319Způsobuje vážné podráždění očí.
  P103Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  P210Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P271Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P410+P412Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.